Tối 31/8, Nghệ An có 54 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 01 trong cộng đồng

Hồ Hải Hoàng đăng lúc Thứ ba - 31/08/2021 19:31
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 31/8), Nghệ An ghi nhận 54 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 01 ca cộng đồng phát hiện tại TP Vinh, 53 ca đã được cách ly trước đó.
Tối 31/8, Nghệ An có 54 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 01 trong cộng đồng

1. BN N.Đ.T, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Hoàng Diệu, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 30/8 BN được cách ly tại Khách sạn Hữu nghị và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.V.B.N, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T. T. N được công bố trước đó. Ngày 28/8 BN được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN N.K.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách tập trung. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 22/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN T.H.B, nam, sinh 1976. Nghề nghiệp: Thợ Xây. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Chính, TP Vinh. BN là chồng BN H.T.M được công bố cùng lúc. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng 2 lần. Lần 1 ngày 25/8 cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 kết quả nghi ngờ, sau đó lấy lại XN gửi về CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN H.T.M, nữ, sinh 1980. Nghề nghiệp: Nấu ăn. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Chính, TP Vinh. BN là vợ BN T.H.B được công bố cùng lúc. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng 2 lần. Lần 1 ngày 25/8 cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 kết quả nghi ngờ, sau đó lấy lại XN gửi về CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN TT.H.T, nữ, sinh 1999. Nghề nghiệp: Nhân viên siêu thị. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Chính, TP Vinh. BN là con của BN T.H.B và H.T.M được công bố cùng lúc. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng 2 lần. Lần 1 ngày 25/8 cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 kết quả nghi ngờ, sau đó lấy lại XN gửi về CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN TT.H.H, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Chính, TP Vinh. BN là con của BN T.H.B và H.T.M được công bố cùng lúc. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng 2 lần. Lần 1 ngày 25/8 cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 kết quả nghi ngờ, sau đó lấy lại XN gửi về CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN T.H.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Chính, TP Vinh. BN là con của BN T.H.B và H.T.M được công bố cùng lúc. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng 2 lần. Lần 1 ngày 25/8 cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 kết quả nghi ngờ, sau đó lấy lại XN gửi về CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN N.H.H, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Chính, TP Vinh. BN là cháu của BN T.H.B và H.T.M được công bố cùng lúc. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng 2 lần. Lần 1 ngày 25/8 cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 kết quả nghi ngờ, sau đó lấy lại XN gửi về CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN V.S.T, nam, sinh 1978. Địa chỉ: K4, phường Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại trường CĐSP Nghệ An và được lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN V.T.S, nam, sinh 1976. Địa chỉ: K4, phường Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại trường CĐSP Nghệ An và được lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN P.T.D, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 của BN Đ.R.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN N.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm Xuân Tín, Nghi Đức, TP Vinh. BN là F1 của BN H.TT đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại KS Mường Thanh Thanh Niên và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN TTT, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 9, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 và là chủ nhà cho sinh viên trường Việt Hàn thuê trọ. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN L.R.M.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Khối Cửa Tiền, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 và là con của BN TTH đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN P.Đ.N, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Trung, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về ngày 20/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Trung. BN được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN Đ.M.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm Tân Cao, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ TP HCM về ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN C.T.M.H, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Tân Cao, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Biên Hòa, Đồng Nai về ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN C.X.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Tân Cao, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Biên Hòa, Đồng Nai về ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN V.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Tân Cao, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Biên Hòa, Đồng Nai về ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN C.T.M.L, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Tân Cao, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Biên Hòa, Đồng Nai về ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN N.X.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ TP HCM về huyện Diễn Châu ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN P.Đ.N, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại trường mầm non Hiipkis. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN P.Đ.K, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại trường mầm non Hiipkis. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN P.V.V, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại trường mầm non Hiipkis. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN P.V H, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại trường mầm non Hiipkis. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN H.T.N, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại trường mầm non Hiipkis. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. BN Đ.Q.D, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 19/8, 21/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. BN N.X.G, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 19/8, 21/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. BN V.T.P, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ TP HCM về huyện Diễn Châu ngày 17/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. BN N.TT, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 25/8 BN được cách ly tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 25/8, 27/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. BN N.V.L, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 25/8 BN được cách ly tại trường mầm non Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 25/8, 27/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. BN C.P.P.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ thường trú: Vinh Tiên, Diễn Phong, Diễn Châu. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 21/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. BN N.T.Đ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. BN L.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ thường trú: Bình Hạnh, Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 21/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. BN H.TTN, nữ, sinh 1984. Địa chỉ thường trú: Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 17/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. BN TT.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ thường trú: Đông Hưng, Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 18/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. BN M.TTT, nữ, sinh 1991. Địa chỉ thường trú: Tân Thọ, Thị Trấn, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 17/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2

39. BN H.TT.X, nữ, sinh 1971. Địa chỉ thường trú: Trung Xuân, Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. BN được XN định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả Dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. BN H.V.D, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm Men, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2, và là F1 BN V.TT đã được công bố trước đó. BN được XN định kỳ vào ngày 20/8 cho kết quả âm tính. Ngày 26/8 BN được cách ly tại phòng riêng và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. BN N.T.H.T, sinh năm 2010. Đ/c: Đình Phùng, Hoa Thành, Yên Thành. BN là con và là F1 của BN TT.L đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Trường tiểu học Hoa Thành và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. BN TT.P, nữ, sinh 1980. Địa Chỉ: Xuân Thành, Yên Thành. Nghề Nghiệp: Công nhân may Việt Nhật. BN Là F1 Của BN C.T.N. Ngày 22/8 BN được cách lay tại nhà và lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 30/8 Bn được lấy mẫu lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 31/8 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. BN N.S.G, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Nhân Thành, Yên Thành. Nghề nghiệp: sinh viên Việt Hàn. BN là F1 của BN Vũ Đình Đại. Ngày 16/8 BN đã được cách ly tại trường mầm non Nhân thành. BN đã lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm. Ngày 28/8 BN lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. BN L.T.C, nữ, sinh 1974.Địa chỉ: Đồng Yên, Hồng Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN L.V.D, BN L.TT U đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tập trung. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 20/8, 23/8, 27/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. BN N.T.H.Đ, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 23/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu vào các ngày 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

46. BN N.M.V, nam, sinh 1996. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Nghi Tân, Cửa Lò. BN là chồng và là F1 của BN N.TT.O đã được công bố trước đó. Ngày 29/8 BN được cách tập trung. Ngày 27/8 BN được lấy mẫu XN cùng công ty cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

47. BN N.B.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Xuân Hòa, Nam Đàn. BN là nhân viên phục vụ trong khu cách ly tại trường tiểu học Lê Hồng Sơn. Ngày 24/8 BN được làm XN cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 làm test nhanh 2 lần đều dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

48. BN TTS, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Xuân Hòa, Nam Đàn. BN là nhân viên phục vụ trong khu cách ly tại trường tiểu học Lê Hồng Sơn. Ngày 24/8 BN được làm XN cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 làm test nhanh 2 lần đều dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

49. BN N.N.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Nam Thái, Nam Đàn. BN là F1 và là chồng của BN N.TT đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại Trạm y tế Nam Thái cũ và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

50. BN N.TT. N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. BN từ TP HCM về và là F1 của BN Nguyễn Văn Công đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

51. BN N.TT.M, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. BN từ TP HCM về và là F1 của BN Nguyễn Văn Công đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

52. BN H.T.H, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Đặng Sơn, Đô Lương. BN từ TP HCM về và là F1 của BN H.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

53. BN H.V.T, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Đặng Sơn, Đô Lương. BN từ TP HCM về và là F1 của BN H.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

54. BN Đ.V.M, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Đặng Sơn, Đô Lương. BN từ Đồng Nai về, được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (08 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: Diễn Châu: 17, TP Vinh: 15, Nghĩa Đàn: 08, Đô Lương: 05, Yên Thành: 04, Nam Đàn: 03, Nghi Lộc: 01, Cửa Lò: 01.

Riêng, 15 ca TP Vinh tại 07 phường: Hưng Chính: 06, Cửa Nam: 02, Nghi Phú: 02, Vinh Tân: 02, Hưng Dũng: 01, Hưng Đông: 01, Nghi Đức: 01.

Trong 24h qua phát hiện 57 ca dương tính ở 9 địa phương: Diễn Châu: 17, TP Vinh: 16, Nghĩa Đàn: 08, Đô Lương: 05, Yên Thành: 05, Nam Đàn: 03, Nghi Lộc: 01, Thanh Chương: 01, Cửa Lò: 01.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.491 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 496, Yên Thành: 178, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 126, Nam Đàn: 70, Kỳ Sơn: 61, Cửa Lò: 61, Nghi Lộc: 58, Hưng Nguyên: 54, Quế Phong: 40, Đô Lương: 37, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Nghĩa Đàn: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01. (Giảm 2 ca đã thông báo trong bản tin Chiều 30/8 do nghi ngờ, được chạy XN khẳng định lại cho kết quả 2 ca âm tính: TH L.H.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Đông Thái, TX Thái Hòa và TH N.T.S, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Đông Thái, TX Thái Hòa.)

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 446 BN. Lũy tích số BN tử vong: 03. Số BN hiện đang điều trị: 1.044 BN.

S.N

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây