Nghệ An có thêm 28 ca dương tính mới trong chiều 23/8, 06 ca cộng đồng

KID1412 đăng lúc Thứ hai - 23/08/2021 18:53
Chiều 23/8, CDC Nghệ An cho biết có thêm 28 ca dương tính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 06 ca cộng đồng, 22 ca đã được cách ly tập trung trước đó.
Nghệ An có thêm 28 ca dương tính mới trong chiều 23/8, 06 ca cộng đồng

1. BN PTB, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Hưng Chính, TP Vinh. BN ở trong khu vực phong tỏa, tối ngày 20/8 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng. Ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN DVD, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Hưng Chính, TP Vinh. BN ở trong khu vực phong tỏa, tối ngày 20/8 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng. Ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN DVH, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Hưng Chính, TP Vinh. BN ở trong khu vực phong tỏa, tối ngày 20/8 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng. Ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN TTL, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Nghi Thu, Cửa Lò. BN là F1 của BN Nguyễn Thị Hà đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại KS Viễn Đông và được lấy mẫu XN. Ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN VVN, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN Trần Bá Toàn đã được công bố trước đó. Ngày 14/8 BN được cách ly tập trung tại KS Quyết Thành và được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu gửi BV Sản nhi, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
 
6. BN PTT, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nghi Đức, TP Vinh. BN là F1 của BN Trần Thị Hiền đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại KS Thượng Hải và lấy mẫu XN 3 lần, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN PTH, nữ, sinh 1983. Nghề nghiệp: Buôn bán chợ đầu mối. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là vợ và là F1 BN Đậu Trọng Sáng đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN cách ly tại nhà và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Khách sạn Mường thanh Thanh niên và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN ĐNA, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là con và là F1 BN Đậu Trọng Sáng đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN cách ly tại nhà và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Khách sạn Mường thanh Thanh niên và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9.BN ĐHA, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là con và là F1 BN Đậu Trọng Sáng đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN cách ly tại nhà và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Khách sạn Mường thanh Thanh niên và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10.BN ĐTH, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là con và là F1 BN Đậu Trọng Sáng đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN cách ly tại nhà và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Khách sạn Mường thanh Thanh niên và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11.BN NTPN, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Diễn Thái, Diễn Châu. BN là con và là F1 của BN Trần Thị Ngọc đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại Trường mầm non xã Diễn Thái . Ngày 21/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12.BN NVT, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Diễn Thái, Diễn Châu. BN là chồng và là F1 của BN Trần Thị Ngọc đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại Trường mầm non xã Diễn Thái . Ngày 21/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13.BN NVL, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN con BN Nguyễn Thị Huệ và là cháu BN Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại Trường mầm non diễn Yên và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Ung Bướu, sáng ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14.BN PTN, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Diễn Kỷ, Diễn Châu. BN là F1 BN Nguyễn Thị Hoa đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Diễn Kỷ và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Ung Bướu, sáng ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15.BN VNT, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Đô Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

16. BN VKL, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Đô Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

17. BN VNT, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Đô Thanh, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

18. BN Võ Gia Hân, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Đô Thanh, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

19. BN NTT, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Đô Thanh, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

20. BN VVC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Đô Thanh, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

21. BN VPT, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Đô Thanh, Yên Thành. BN là F1 của BN Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Lan đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN PTHT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Đô Thanh, Yên Thành. BN là F1 của BN PTP và NTL đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường mầm non Đô Thành và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN VTL, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: An Hoà, Quỳnh Lưu. BN từ TP HCM về Quỳnh Lưu ngày 2/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. BN được lấy mẫu 6 lần, lần thứ 6 cho kết quả Dương tính.

24. BN NTQN, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: An Hoà, Quỳnh Lưu. BN từ TP HCM về Quỳnh Lưu ngày 2/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. BN được lấy mẫu 6 lần, lần thứ 6 cho kết quả Dương tính.

25. BN NAT, nữ, sinh 2018. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Tân Hương, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 16/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường mầm non xã Tân Hương. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, ngày 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN NĐGK, nam, sinh 2016. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Tân Hương, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 16/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường mầm non xã Tân Hương. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, ngày 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
 
27. BN THC, nam, 1998. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Tân Hương, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 16/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường mầm non xã Tân Hương. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, ngày 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

28. BN TTC, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Lưu Sơn, Đô Lương. Ngày 9/8 BN từ TP HCM về Nghệ An. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 9/8, ngày 12/8, ngày 16/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 967 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 254, Quỳnh Lưu: 141, Yên Thành: 110, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 72, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 49, Hưng Nguyên: 35, Quế Phong: 35, Nam Đàn: 38, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 24, Tân Kỳ: 22, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 01.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 326 BN. Lũy tích số BN ṭử voṇg: 01. Số BN hiện đang điều trị: 640 BN.

Lũy tích số BN phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 972 bệnh nhân.

Liên quan đến 06 ca cộng đồng trong chiều nay phát hiện tại 3 địa phương: TP Vinh: 03 ca (sàng lọc cộng đồng), Diễn Châu: 02 ca (F1 liên quan Công ty may Việt Nhật), Cửa Lò: 01 ca (liên quan chợ Hưng Dũng).

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây