Sáng 1/9, Nghệ An ghi nhận 20 ca Dương tính mới với COVID-19, trong đó có 02 ca cộng đồng

Hồ Hải Hoàng đăng lúc Thứ tư - 01/09/2021 06:49
Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 31/8 đến 06h00 ngày 1/9), Nghệ An ghi nhận 20 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 02 ca cộng đồng phát hiện tại Thị xã Cửa Lò, 18 ca đã được cách ly trước đó.

1. H.N.G.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Đông Tiến, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 28/8 BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. N.T. N, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Bình Minh, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 28/8 BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. N.T.Đ, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. G, BN M.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại khách sạn Ánh Dương. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. H.Đ.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. G, BN M.V. T đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 18/8, 22/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. H.Đ.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. G, BN M.V. T đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 18/8, 22/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. V.T. H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. M, N.T. H. Ngày 20/8 BN được cách ly tại Khách sạn Ánh Dương. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. H.V. L, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Nghi Tiến, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.L. H đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Nghi Tiến và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. L. T. N, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nghi Tiến, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T. L.H đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Nghi Tiến và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. Đ.T. N, nữ, sinh. Địa chỉ: xóm Kim La, Nghi Long, Nghi Lộc. BN làm việc tại công ty Massan KCN Nam Cấm. BN là F1 của BN N.T. T.O đã được công bố trước đó. Ngày 28/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. X.Y K, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. BN từ Bình Dương về ngày 30/7. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. BN được cách ly cùng phòng với BN G. B. G, BN G. B.N, BN L. B. R, BN L. Y. M đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu 6 lần âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN lần 7 gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. N.T. S, 2002, Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN từ TP HCM về huyện Hưng Nguyên ngày 18/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường mầm non Hưng Trung. BN được lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. C.T. A,nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 BN Đ.Q.A đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại Trường mầm non xã Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi BV Ung Bướu, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13. T. V. L, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Trung Hồng, Nhân Thành, Yên Thành. BN là sinh viên Trường Cao đẳng Việt Hàn. Ngày 18/8 BN được cách ly tập trung. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐKQuang Khởi, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. P.TT, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN TT.L đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vào các ngày 24/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được cách ly tại Trương mầm non Hưng Bình và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngở. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lại gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15. P.K.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN TT.L đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vào các ngày 24/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được cách ly tại Trương mầm non Hưng Bình và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngở. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lại gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16. N.V.TT, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 3, Nghi Phú, TP Vinh. BN là của BN N.TT.N đã được công bố trước đó. Ngày 28/8 BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17. N.H.T, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xóm 6, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN N.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 26/8 BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. BN được lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18. BN B.T.K.L, nữ, sinh 1985. Địa Chỉ: Chùa Cần Linh, Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 BN N.TT. BN làm việc tại chùa Cần Linh và trong quá trình ở đó có BN đến chùa sau đó XN dương tính. BN hiện đang được cách ly tại chùa Cần Linh. BN đã được lấy mẫu 4 lần kết quả âm tính. Ngày 31/08 BN được lấy mẫu lần thứ 5 gửi CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19. BN L.G.L, nữ, sinh 2015. Địa Chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN TT.H và L.TT.M. Ngày 28/8 BN đã được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. BN đã được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN lấy mẫu lần 3 gửi CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. N.Đ.H.C, 1985. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN là F1 BN L.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại nhà riêng. BN được lấy mẫu vào các ngày 19/8, 21/8, 23/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (07 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 07, Cửa Lò: 06, Nghi Lộc: 03, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Kỳ Sơn: 01, Yên Thành: 01
Riêng, 07 ca TP Vinh tại 05 phường: Hưng Bình: 2, Nghi Phú: 02, Lê Lợi: 01, Cửa Nam: 01, Vinh Tân: 01.
Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.511 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 503, Yên Thành: 179, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 127, Nam Đàn: 70, Kỳ Sơn: 62, Cửa Lò: 67, Nghi Lộc: 61, Hưng Nguyên: 55, Quế Phong: 40, Đô Lương: 37, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Nghĩa Đàn: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01. 
Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 446 BN. Lũy tích số BN tử vong: 03. Số BN hiện đang điều trị: 1.062 BN.

S.N

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây