Sáng 24/8 Nghệ An ghi nhận 26 ca dương tính mới, trong đó có 13 ca cộng đồng

Chia sẻ bởi Hồ Hải Hoàng lúc Thứ ba - 24/08/2021 06:53
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 23/8 đến 06h00 ngày 24/8), Nghệ An ghi nhận 26 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

1. HTN, nữ, sinh 1988. Nghề Nghiệp: Buôn bán cá tại chợ Nghi Thủy. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Tối ngày 22/8 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả 2 lần Dương tính. Sáng 23/8 BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. MHBT, nữ, sinh 2005. Nghề Nghiệp: Học sinh. Địa chỉ: Nghi Thuỷ, Cửa Lò. BN là con và là F1 BN HTN được công bố cùng lúc. Tối ngày 22/8 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả 2 lần Dương tính. Sáng 23/8 BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. NTY nữ, sinh 1968. Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN NTL đã được công bố trước đó. Ngày 16/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Nghi Diên. BN được lấy mẫu 3 lần, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. HVT, nam, sinh 1965. Nghề nghiệp: Buôn bán giò chả nhập chợ Quang Trung. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 BN NTT đã được công bố trước đó. Ngày 17/8 BN được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu gửi BV Sản nhi, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. HTK, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh. BN là con và là F1 BN NTT và BN HVT đã được công bố trước đó. Ngày 17/8 BN được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu gửi BV Sản nhi, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


 6. NTM, nữ, sinh 1947. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN ĐTB đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2 và được được lấy mẫu gửi BV Sản nhi, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. VTH, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Cửa Nam, TP Vinh. BN là con gái và là F1 BN VTX. Ngày 22/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi BV Sản nhi, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8.HTT, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN PTL đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Diễn Trường và được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9.ĐTC nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Diễn Vạn, Diễn Châu. Ngày 9/8 BN từ TP HCM về Nghệ An. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 9/8, ngày 12/8, ngày 16/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10.NHH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nghi Thạch, Nghi Lộc. BN là F1 BN ĐTMH đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại trường tiểu học Nghi Thạch và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11.PTC, nữ, sinh 1981. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. BN là F1 Bn VTG đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại trường tiểu học Hưng Thắng và lấy mẫu gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12.NTA, nam, sinh 1985. Nghề nghiệp: Viện kiểm soát Nam Đàn. Địa chỉ: Nam Đàn. BN là F1 BN NTTM đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại TYT Nam Đàn và lấy mẫu gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


 13.BN NTH, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. Nghề nghiệp: Buôn bán thịt tại chợ Quang Trung. BN là F1 BN ĐVS đã được công bố trước đó. Ngày 16/8 BN được lấy mẫu lần 1 tại chợ có kết quả âm tính. Ngày 20/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Hưng Bình. Ngày 23/8 BN có triệu chứng sốt nên được chuyển đến cách ly tại BVTP Vinh và lấy mẫu lần 2 gửi CDC cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 
14. ĐTQA, nữ, sinh 1991. Nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: Đông Vĩnh, TP Vinh. BN là giáo viên Trường mầm non Phú Thành tại Hưng Thành, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN ĐVS đã được công bố trước đó. Ngày 16/8 BN được lấy mẫu lần 1 tại chợ Quang Trung. Ngày 21/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Hưng Bình và lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 23/8 có kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15.NVN, nam, sinh 1960. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN BTO đã được công bố trước đó. Sáng 23/8 BN được cách ly tại BVĐK TP Vinh và lấy mẫu gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16.LQK, nam, sinh 1952. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN LTH và LSH đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại khách sạn Mường Thanh và lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

17. LTG, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN LTH và BN LSH được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh và lấy mẫu gửi CDC, tối 23/7 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. LTN, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của LTH và LSH đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại khách sạn Mường Thanh và lấy mẫu, tối ngày 23/8 có kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

19. VTN nữ ,sinh 1959. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN là F1 của BN NTT đã được công bố trước đó. Ngày 18/8 BN được cách ly tại Khách sạn Á Châu và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

20.NTLD, nữ, sinh 2000. Nghề nghiệp: Bán quán. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN NML đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tại KS Mường Thành Thanh niên. BN được lấy mẫu vào các ngày 15/8, 19/8, 21/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

21. LTHĐ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN LTN đã được công bố trước đó. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

22. QTH, nam, sinh 2002. Nghề nghiệp: Sinh Viên. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là Sinh Viên Trường CĐ Việt Hàn. BN là F1 BN NTT đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 22/8 sau khi nghe tin BN NTT (F0) dương tính BN ra trạm y tế khai báo và được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2. Ngày 22/8 BN được lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

23. NTD, nữ, sinh1995. Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của BN PTKC đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-COV-2.

24. NTH, nữ, sinh 1996. Nghề nghiệp: Bán hàng online. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 23/8 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi thuê dịch vụ Medlatech đến tại nhà làm test nhanh cho kết quả Dương tính. Ngay sau đó, BN được đưa đến BVĐK TP Vinh để được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25.NTHH, nữ , sinh 1999. Địa chỉ Hưng Bình, TP Vinh. Nghề nghiệp: Tự do. Ngày 23/8 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi thuê dịch vụ Medlatech đến tại nhà làm test nhanh cho kết quả Dương tính. Ngay sau đó, BN được đưa đến BVĐK TP Vinh để được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. TTT, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày. Ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường mầm non Sơn Hải và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 23/8 BN có triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, tối 23/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 993 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 272, Quỳnh Lưu: 142, Yên Thành: 110, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 73, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 51, Hưng Nguyên: 36, Quế Phong: 35, Nam Đàn: 39, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 26, Tân Kỳ: 22, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 01.
 - Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 326 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 666 BN. 
* Lũy tích số BN phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 998 bệnh nhân.
* Liên quan đến 26 ca mắc mới phân bổ ở 7 địa phương: TP Vinh: 18, Cửa Lò: 02, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Nam Đàn: 01, Nghi Lộc: 02, Quỳnh Lưu:01).
Trong đó, có 13 ca cộng đồng phân bổ ở 5 địa phương (Cửa Lò: 02, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Nam Đàn: 01, TP Vinh:08).
Riêng 08 ca cộng đồng tại TP Vinh phân bổ ở 5 xã, phường: Cửa Nam: 01, Hồng Sơn: 03, Hưng Bình: 02, Lê Mao: 01, Nghi Phú: 01.

S.N

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây