Sáng (4/9) Nghệ An ghi nhân 43 ca Dương tính mới với COVID-19, trong đó có 4 ca cộng đồng

Hồ Hải Hoàng đăng lúc Thứ bảy - 04/09/2021 08:00
Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 03/9 đến 06h00 ngày 04/9), Nghệ An ghi nhận 43 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 04 ca cộng đồng tại các huyện Hưng Nguyên ( 02 ca), TP Vinh (01 ca) và Nam Đàn ( 01 ca); 03 ca (TP Vinh) phát hiện qua xn sàng lọc cộng đồng lần 2 lần 3 trong vùng phong tỏa (những lần trước có kq âm tính) và 36 ca đã được cách ly trước đó.

1.BN N.T.V.A, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9 BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


2.BN L T.S, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9 BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


3.BN Đ.N.Q, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tân Thành, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 31/8 BN được làm XN có kết quả âm tính, ngày 01/9 BN đến trường THCS Lê Mao để tiêm vắc xin mũi 2. Ngày 03/9 BN xuất hiện sốt và được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi làm XN. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


4.BN N.L.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Đồng Phong, Xuân Hòa, Nam Đàn. Sáng ngày 3/9 BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

 

5. BN P.T.V, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 1, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


6. BN P.TT, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Khối 10, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


7. BN N.Q.V, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 2. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


8. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


9. BN N.T.S, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Tân Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN T.M.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


10. BN N.H.M, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


11. BN N.V.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.N.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


12. BN H.Q.S, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


13. BN N.TT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


14. BN N.V.C, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là sinh viên trường Cao đẳng Việt Hàn đã được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 5 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

 

15. BN N.T.L, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


16. BN P.T.Q, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


17. BN H.V.P, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


18. BN N.X.M, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.M.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


19. BN N.TT.L, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.S đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


20. BN N.Đ.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 6 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


21. BN L.T.A, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


22. BN N.TT, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


23. BN B.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

 

24. BN B.T.X, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


25. BN B.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


26. BN B.A.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


27. BN B.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


28. BN B.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


29. BN N.T.Q, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


30. BN N.T.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


31. BN P.TT, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


32. BN P.N.P, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

 

33. BN L.P.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


34. BN P.T.S, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


35. BN V.T.H, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


36. BN H.T.L, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là công nhân Công ty may Việt Nhật – TT Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


37. BN H.TT, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là Công nhân công ty may Việt Nhật – TT Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


38. BN N.T.Q, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là Công nhân công ty may Việt Nhật – TT Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


39. BN T.V.C, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Thạch Sơn, Anh Sơn. BN là F1 và là bố của BN T.N.B.A đã được công bố trước đó. BN chăm con tại BVDC số 1 được lấy mẫu XN. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


40. BN N.TT, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 tại BVDC số 3 được lấy mẫu XN. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


41. BN T.H.N, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 được lấy mẫu XN tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


42. BN V.TT, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 được lấy mẫu XN tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

 

43. BN C.TT, nữ, sinh 1995. Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về Diễn Châu được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (06 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: Diễn Châu: 23, TP Vinh: 12, Yên Thành 04, Hưng Nguyên: 02, Nam Đàn: 01, Anh Sơn: 01.
Như vậy, tính từ đầu vụ dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.668 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 592, Yên Thành: 195, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 159, Nam Đàn: 73, Cửa Lò: 71, Nghi Lộc: 63, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 60, Quế Phong: 40, Đô Lương: 40, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 15, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.
Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 537 BN. Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 1.126 BN.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây