Tối nay 7/9, Nghệ An có 28 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca cộng đồng ở TP Vinh

KID1412 đăng lúc Thứ ba - 07/09/2021 19:42
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 07/9/2021), Nghệ An ghi nhận 28 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 12 ca cộng đồng (TP Vinh: 10 ca, Quế Phong: 02 ca), 16 ca là F1 đã được cách ly tập trung từ trước.
Tối nay 7/9, Nghệ An có 28 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca cộng đồng ở TP Vinh

1. BN T.Đ.N, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm chợ, Tri Lễ, Quế Phong. BN là F1 của BN T.Đ.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/9 sau khi được thông tin bố là BN T.Đ.H có kết quả test nhanh Dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN T.Đ.B, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm chợ, Tri Lễ, Quế Phong. BN là F1 của BN T.Đ.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/9 sau khi được thông tin bố là BN T.Đ.H có kết quả test nhanh Dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN P.T.D, nam, sinh 1952. Nghề nghiệp: Hưu trí. Địa chỉ: Khối 14, Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN L.M.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Khối 14, Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN P.T.H, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN N.T.G, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. BN N.T.K. P, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. BN N.N.B, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN N.T.M, nữ, sinh 1999 Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN N.X.L, nam, sinh 1962. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11. BN P.V.L, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. BN N.T. T, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/9 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 4 cho kết quả Dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN N.B.C, nam, sinh 1984. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Khối Hoàng Diệu, Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN Đ.A.T đã được công bố trước đó. Ngày 30/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14. BN N.T. T, nữ, sinh 1978. Nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: Khối 4, Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN N.P.H đã được công bố trước đó. Ngày 26/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 5 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15. BN N.Đ.K, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Khối Hoàng Diệu, Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN Đ.A.T đã được công bố trước đó. Ngày 30/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16. BN D.T. H, nữ, sinh 1968. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Xóm Mỹ Hạ, Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 27/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17. BN L.T.N, nữ, sinh 1967. Nghề nghiệp: Giúp việc. Địa chỉ: Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN L.D.A đã được công bố trước đó. Ngày 5/9 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18. BN P.X.H, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Tân Châu, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Đồng Nai về huyện Diễn Châu ngày 14/8. Ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 6 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 7 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19. BN P.V.D, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm Tân Cao, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về huyện Diễn Châu ngày 16/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và hoàn thành cách ly ngày 28/8, sau đó về cách ly tại nhà. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN N.T.Q.A, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 12, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
21. BN V.T.L, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Xóm 3, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 4 lần cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 5gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
22. BN N.T.M, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 12, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 4 lần cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 5 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23. BN T. T.Q, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 12, Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 4 lần cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu lần 5 gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
24. BN N.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Ái Quốc, Diễn Hồng, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T .T đã được công bố trước đó. Ngày 2/9 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
25. BN N.T. T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm Ái Quốc, Diễn Hồng, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T .T đã được công bố trước đó. Ngày 2/9 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN có triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
26. BN Đ.T. N, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Ngày 24/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN vào các ngày 24/8, 30/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN H.V.M, nam, sinh 1957. Địa chỉ: Xóm Bình Minh, Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là chồng và F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 31/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu vào các ngày 1/9, 4/9 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
28. BN N.T. T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Diễn Kim, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.N.P.A đã được công bố trước đó. Ngày 1/9 BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 6/9 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (05 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 15, Diễn Châu: 08, Quế Phong: 02, Hưng Nguyên: 01, Cửa Lò: 02.

 Trong 24 giờ qua phát hiện 42 ca dương tính (19 ca cộng đồng, 23 ca đã được cách ly từ trước) ở 6 địa phương: TP Vinh: 16, Diễn Châu: 09, Nam Đàn: 08, Quế Phong: 05, Cửa Lò: 03, Hưng Nguyên: 01.

Riêng TP Vinh trong 24 giờ qua ghi nhận 16 ca trong đó có 10 ca cộng đồng được sàng lọc lần thứ 4 ở 2 phường ( Hưng Chính: 08, Lê Lợi: 02).

 Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.746 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 622, Yên Thành: 198, Diễn Châu: 178, Quỳnh Lưu: 146, Cửa Lò: 80, Nam Đàn: 81, Nghi Lộc: 65, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 61, Quế Phong: 45, Đô Lương: 41, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.
 
Tũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 821 BN. Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 920 BN.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây