Điều khoản và điều kiện sử dụng

Đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho website này. Truy cập và sử dụng website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.
Cảm ơn bạn đã sử dụng. Xin vui lòng đọc các Điều khoản một cách cẩn thận, và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không đồng ý với các quy định này, bạn vui lòng ngưng sử dụng website.

Danh mục
I. Nội dung – Điều khoản sử dụng dịch vụ
II. Đăng kí tài khoản và sử dụng Bongdadoisong
III. Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng Bongdadoisong.vn trên Bongdadoisong.
IV. Giới hạn trách nhiệm
V. Miễn trách nhiệm
VI. Chế tài áp dụng khi Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận
VII. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.
VIII. Quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng

 Nội dung - Điều khoản sử dụng

•    Nội dung dịch vụ

o    Bongdadoisong.vn cho người tham gia mạng xã hội Bongdadoisong.vn tham khảo và chia sẻ thông tin về bóng đá
o    Bongdadoisong.vn cung cấp dịch vụ trao đổi, thảo luận và phản hồi trực tiếp giữa những người tham gia mạng xã hội Bongdadoisong.vn với nhau thông qua công cụ chat bằng kí tự và bằng hình ảnh.
o    Bongdadoisong.vn cho phép người dùng truy cập và sử dụng sản phẩm trên website hoặc/và trên các ứng dụng mà Bongdadoisong.vn phát triển trong tương lai.
o    Bongdadoisong.vn phát triển nền tảng, theo đó cho phép bên thứ 3 chủ động sản xuất nội dung để người tham gia mạng xã hội Bongdadoisong.vn sử dụng và trải nghiệm. Bên thứ 3 phải tuân thủ các điều kiện, quy định trong Thỏa Thuận này và Thỏa Thuận hợp tác hai bên.

Trở lại danh mục

 Điều khoản sử dụng

o    Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên Bongdadoisong.vn (viết tắt là bongdadoisong), Người Sử Dụng bongdadoisong phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
o    Khi truy cập, sử dụng bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Thỏa Thuận này.
o    Để tuân thủ các quy định pháp luật, các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Bóng Đá & Đời Sống sẽ công bố rõ trên trang web về những thay đổi, bổ sung đó.

Trở lại danh mục

 Đăng kí tài khoản và sử dụng Bongdadoisong.vn

•    Khi xem xét việc sử dụng Bongdadoisong.vn, Người Sử Dụng cam kết rằng Người Sử Dụng:
o    có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm sử dụng Bongdadoisong theo pháp luật hiện hành, hoặc
o    có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng để sử dụng bongdadoisong theo quy định và phù hợp với Thỏa Thuận.
•    Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Bongdadoisong, Người Sử Dụng cũng đồng ý với những điều khoản sau:
o    Người Sử Dụng có thể thay đổi tên tài khoản nhưng tên phải được đặt tuân theo các quy định của bongdadoisong, không vi phạm những điều cấm trong Thỏa thuận này.
o    Một số tính năng của bongdadoisong yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng được các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống bongdadoisong
o    Trên Website của hệ thống bongdadoisong xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của bongdadoisong. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro phát sinh khi sử dụng website liên kết này. Bóng Đá & Đời Sống sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của bongdadoisong.

Trở lại danh mục

Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng bongdadoisong trên bongdadoisong.vn

•    Khi sử dụng bongdadoisong, Người Sử Dụng không được thực hiện các hành vi sau:
o    Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ sử dụng thông tin trên bongdadoisong nhằm mục đích:
    Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
    Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định.
    Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
    Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
    Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
o    Lợi dụng việc sử dụng bongdadoisong nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.
o    Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên bongdadoisong.
o    Khi giao tiếp với người dùng hoặc Người Sử Dụng khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
o    Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
o    Lợi dụng bongdadoisong để thu thập thông tin của Người Sử Dụng khác, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
o    Đặt tên Người Sử Dụng theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
o    Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
o    Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư.
o    Lợi dụng bongdadoisong để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
o    Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các bongdadoisong hợp pháp trên bongdadoisong.
o    Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
o    Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, bongdadoisong dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
o    Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, bongdadoisong dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
o    Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của Bóng Đá & Đời Sống. Người Sử Dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang web bongdadoisong.vn bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.
o    Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên trang web bongdadoisong.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
o    Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
o    Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống bongdadoisong.
o    Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Bóng Đá & Đời Sống. Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện một hoặc các hành vi trên.

Trở lại danh mục

 Giới hạn trách nhiệm

o    Bóng Đá & Đời Sống sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Người Sử Dụng sử dụng bongdadoisong.vn.
o    Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Bóng Đá & Đời Sống cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Bóng Đá & Đời Sống sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
o    Bóng Đá & Đời Sống hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng bongdadoisong.vn. Khi Người Sử Dụng giao dịch với bên thứ 3, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
o    Bài viết, clip, video của  Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp Bóng Đá & Đời Sống không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của Bóng Đá & Đời Sống. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.
o    Trách nhiệm pháp lý của Bóng Đá & Đời Sống cho bất kỳ thiệt hại nào của Người Sử Dụng sẽ không vượt quá số tiền Bóng Đá & Đời Sống nhận được từ Người Sử Dụng khi sử dụng bongdadoisong.vn.

Trở lại danh mục

 Miễn trách nhiệm

o    Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Bóng Đá & Đời Sống, các pháp nhân phụ thuộc của Bóng Đá & Đời Sống và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng bongdadoisong của Bóng Đá & Đời Sống hoặc Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận.

Trở lại danh mục

 Chế tài áp dụng khi Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận.

•    Nguyên tắc
o    Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị chế tài tương ứng.
o    Hình thức chế tài bao gồm khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, cụ thể:
    Hình thức chế tài 1: Khóa tài khoản 7 ngày
    Hình thức chế tài 2: Khóa tài khoản 15 ngày
    Hình thức chế tài 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả lại tiền. Ngoài ra, Bóng Đá & Đời Sống có quyền xóa bỏ hoàn toàn các nội dung tại tài khoản của khách hàng và không cho phép khách hàng tiếp tục sử dụng bongdadoisong của. Bóng Đá & Đời Sống
•    Các trường hợp áp dụng chế tài.
o    Hình thức chế tài 1 được áp dụng đối với các hành vi sau:
    Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các Người Sử Dụng khác.
    Lôi kéo công đồng Người Sử Dụng tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.
    Các vi phạm mà không được liệt kê ở mục b, c điều này.
o    Hình thức chế tài 2 được áp dụng đối với các hành vi sau:
    Hành vi giao tiếp: Trò chuyện hay chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các Người Sử Dụng khác đến các kênh khác của Bóng Đá & Đời Sống để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
    Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
    Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
o    Hình thức chế tài 3 được áp dụng đối với các hành vi sau:
    HNgười Sử Dụng vi phạm điểm 1 Mục III Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng bongdadoisong trên bongdadoisong.
    HVi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
    HThông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
    HThông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Bóng Đá & Đời Sống, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
    HLan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
    HPhá hoại hệ thống mạng xã hội bongdadoisong: Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người Sử Dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
 

Trở lại danh mục

Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

•    Bongdadoisong.vn hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như chát ký tự, chát voice cho cá nhân, nhóm, dịch vụ phát clip, video và streaming
o    Người Sử Dụng bongdadoisong.vn có thể liên hệ để cung cấp dịch vụ trực tuyến qua video (như bình luận viên, chuyên viên hướng dẫn, chuyên viên thực hiện các show giải trí,…) có nội dung hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của bongdadoisong.vn mà không vi phạm pháp luật hay quy định của bongdadoisong.vn.
o    Nội dung đăng tải ở các kênh phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà bongdadoisong.vn định hướng bao gồm nhưng không giới hạn như: thông tin về game, điện tử...
o    Bongdadois.vn không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Bongdadoisong.vn không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và bongdadoisong.vn sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.
o    Hệ thống website bongdadoi.vn cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.
o    Người Sử Dụng là người phát triển, thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến,… và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với các quy định của Bongdadoisong.vn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên bongdadoisong.vn các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
o    Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
o    Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng hệ thống website Bongdadoisong.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.
o    Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
o    Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.
o    Trong mọi trường hợp, bongdadoisong.vn được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website bongdadoisong.vn.
o    Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Bongdadoisong.vn không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.
o    Bongdadoisong.vn quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của Bongdadoisong.vn thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.
o    Khi Người Sử Dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, Người Sử Dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người Sử Dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của Bongdadoisong.vn, và do vậy Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.
o    Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Bongdadoisong.vn luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm mạng xã hội này có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi bạn đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.
o    Mạng xã hội này có nhiều tính năng, chức năng, tích hợp nhiều trò chơi, ứng dụng, liên kết website vì vậy khi sử dụng sản phẩm này, Người Sử Dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng sản phẩm.

 Quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng

•    Quyền của Người Sử Dụng:
o    Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại Bongdadoisong.vn để sử dụng bongdadoisong.vn.
o    Quyền được bảo mật thông tin tài khoản.
o    Quyền được yêu cầu Ban quản trị tiến hành các biện pháp xác minh thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại Bongdadoisong.vn.
o    Quyền được bảo đảm bí mật thông tin của Người Sử Dụng.
•    Nghĩa vụ của Người Sử Sụng:
o    Tuân thủ quy định tại Thỏa Thuận này và các quy định pháp luật liên quan.
o    Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
o    Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Bóng Đá & Đời Sống sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
o    Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Bóng Đá & Đời Sống về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu. Vì lý do bảo mật và tránh truy cập trái phép, Người Sử Dụng phải đăng xuất khỏi trang mạng vào cuối mỗi lần sử dụng theo đúng trình tự. Trong mọi trường hợp, Bóng Đá & Đời Sống sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ vấn đề nào phát sinh và/hoặc phải ảnh hưởng bởi Người Sử Dụng và/hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba là kết quả của việc truy cập và/hoặc sử dụng bongdadoisong.vn trái phép.
o    Khi phát hiện ra lỗi của Bóng Đá & Đời Sống, Người Sử Dụng thông báo cho Bóng Đá & Đời Sống qua thông tin liên lạc sau:
o    Email liên hệ: doisongvabongda@gamil.com
o    Điện thoại liên hệ:  0965092345
o    Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng bongdadoisong.vn mạng xã hội bongdadoisong.vn này.
o    Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Thỏa Thuận này.
o    Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
 

 Quyền và trách nhiệm của Bóng Đá & Đời Sống

•    Quyền của Bóng Đá & Đời Sống
o    Cung cấp thông tin của Người Sử Dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
o    Áp dụng các chế tài quy định tại Thỏa Thuận.
•    Trách nhiệm của Bóng Đá & Đời Sống
o    Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng bongdadoisong.vn
o    Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sê thông tin trên mạng.
o    Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
o     Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng bongdadoisong.vn tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
o    Cung cấp dịch vụ cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
o    Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ;
o    Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP;
o    Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP khi có yêu cầu;
o    Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người Sử Dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
o    Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
o    Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
o    Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 

 Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet.

o    Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp của bạn về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của bạn. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)
o    Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.
o    Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.
o    Trong phạm vi của mình, Công ty sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.
 

 Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

•    Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:
o    Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):
    Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.
    Đối với bongdadoisong.vn sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.
o    Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):
    Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Bongdadoisong.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Bongdadoisong.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên bongdadoisong.vn đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
    Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
o    Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):
    Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị bongdadoisong.vn
    Bongdadoisong
    .vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.
    Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau:
    Email liên hệ:  doisongvabongda@gmail.com
    Điện thoại liên hệ: 0965092345
    Bongdadoisong.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 

 Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

•    Phạm vi thu thập thông tin
o    Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội bongdasoisong.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà bongdadoisong.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Bongdadoisong.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.
o    Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mạng xã hội Bongdadoisong.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
o    Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với :
o    Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội :
    Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
    Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.
    Thông tin nhận dạng cá nhân trong quá trình sử dụng bongdasoisong.vn của Bóng Đá & Đời Sống, chúng tôi có thể yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng ("Thông Tin Cá Nhân"). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.
    Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân khi Người Sử Dụng sử dụng Bongdadoisong (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng các bongdadoisong và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của Người Sử Dụng, loại trình duyệt, trang web Người Sử Dụng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà Người Sử Dụng tìm kiếm.
    Khi Người Sử Dụng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người Sử Dụng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
    Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng "cookies" để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người Sử Dụng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người Sử Dụng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người Sử Dụng truy cập vào. Nếu Người Sử Dụng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, Người Sử Dụng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web hoặc tất cả các tính năng của Bongdadoisong.
    Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.
•    Mục đích sử dụng thông tin
o    Mạng xã hội bongdadoisong.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mạng xã hội bongdadoisong.vn.
    Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại bongdadoisong.vn.
    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội bongdadoisong.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
•    Thời gian lưu trữ thông tin
o    Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của bongdadoisong.vn
•    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
o    Công ty Cổ phần truyền thông Bóng Đá & Đời Sống
o    Trụ sở chính: Số 499, Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Hà Nội, Việt Nam. 
o    VPGD: Tầng 4, Số 4, Ngõ 38, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
•    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
o    Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu bongdadoisong.vn thực hiện việc này.
o    Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Mạng xã hội Bongdadoisong.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bongdadoisong.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
o    Email liên hệ:  doisongvabongda@gamil.com
o    Điện thoại liên hệ: 0965092345
•    Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên
o    Thông tin cá nhân của thành viên trên Bongdadoisong.vn được Bongdadoisong.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Bongdadoisong.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
o    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
o    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, bongdadoisong.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
o    Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của bongdadoisong.vn.
o    Ban quản trị bongdadoisong.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị bongdadoisong.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
o    Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.
 

  Xử Lý Hoặc Chuyển Giao Quốc Tế.

o    Thông tin của người dùng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.
 

   Tiết Lộ.

o    Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông Tin nhận dạng Cá Nhân và Thông tin Nhận dạng Không Mang Tính Cá Nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.

  Điều khoản chung.

o    Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Bongdadoisong.vn sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.
o    Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Bongdadoisong.vn này xung đột với các quy định của luật pháp.
o    Bóng Đá & Đời Sống bảo lưu quyền sửa đổi bongdadoisong.vn mà không cần thông báo trước, và Thỏa Thuận điều chỉnh việc sử dụng Bongdadoisong.vn, bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn thu phí để truy cập và/hoặc sử dụng bongdadoisong.  Bóng Đá & Đời Sống cũng bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ hoặc một phần của ứng dụng Bóng Đá & Đời Sống vào bất cứ lúc nào một cách thận trọng mà không cần thông báo trước.
o    Việc Bóng Đá & Đời Sống không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa Thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đối với Bóng Đá & Đời Sống
o    Các điều khoản của Thỏa Thuận này là độc lập và tách biệt với nhau. Nếu bất kỳ điều khoản nào không có hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh cần thiết để có giá trị và có hiệu lực, hoặc nếu nó không thể điều chỉnh, loại bỏ và các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực khi Thỏa Thuận này được ký kết với các điều khoản không hợp lệ không thể điều chỉnh hoặc loại bỏ.
o    Người Sử Dụng từ bỏ quyền khởi kiện đối với bất kỳ hành vi nào xảy ra giữa hai Bên. Thỏa Thuận này và mối quan hệ của Người Sử Dụng với Bóng Đá & Đời Sống theo Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Việt Nam mà không cần biết đến mâu thuẫn các quy định của pháp luật. Người Sử Dụng và Bóng Đá & Đời Sống đồng ý chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ Thỏa Thuận.
o    Thỏa Thuận này có giá trị ràng buộc với Người Sử Dụng kể từ thời điểm Người Sử Dụng đồng ý trong quá trình đăng ký tài khoản/đăng nhập lần đầu. Bằng việc đăng ký/đăng nhập trên mạng xã hội Bongdadoisong.vn, người sử dụng được xem như đã đồng ý với Thoả thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Bongdadoisong này.
o    Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội bongdadoisong.vn có giá trị từ ngày 30 tháng 01 năm 2019.
 

Trở lại danh mục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây