V-League

Quang Hải nhận lời chúc từ "anh em kết nghĩa" J97, Văn Toàn bị đồng đội dìm hết cỡ

3 giờ trước

Cũng là chúc mừng sinh nhật nhưng Quang Hải toàn ảnh đẹp, còn Văn Toàn thi lạ lắm.