Công điện hỏa tốc 4 tỉnh thành chủ động sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập

Hoàng Gia

21h00 tối 28-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ký công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ các hồ trên lưu vực sông tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, yêu cầu thực hiện ngay các nhiệm vụ chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân khi nước sông đang lên nhanh, các hồ chứa đang xả lũ.

Theo công điện, bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mực nước sông đang lên nhanh, các hồ chứa đang xả lũ. Mực nước sông Trà Khúc, Vệ, Đăkbla có khả năng lên mức trên báo động 3 từ 1-2m, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên trên báo động 3 là 2,2m, vượt mức lịch sử năm 2009 là 0,4.

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ, ngành, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các chủ hồ chứa trên lưu vực sông tại các tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu cần chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp, trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn và chỉ cho người dân quay về khi đã an toàn, đồng thời đảm bảo lương thực, an ninh, trật tự tại nơi sơ tán.

Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là nơi qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương, chủ các hồ chứa thông báo cho chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.