ĐT Việt Nam tích cực tập luyện để đối đầu với Iraq