HLV Philippe Troussier tự hào về tinh thần và sự nỗ lực của các học trò