Việt Nam hưởng lợi gì từ trận hoà của Philippines và Indonesia?