TP. Đà Nẵng dừng nhận khách lưu trú từ 28/3

Hoàng Gia

Hôm nay, 27/3 Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký công văn về việc triển khai Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Một số nội dung thực hiện đáng chú ý như sau:

  • Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.
  • Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.
  • Đối với hoạt động thể thao tại các trung tâm, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND thành phố những loại hình nào không được phép hoạt động, những loại hình nào được phép hoạt động với các điều kiện cụ thể kèm theo, đảm bảo cho người dân luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe những không xảy ra lây nhiễm chéo và đảm bảo các quy định phòng chống dịch.
  • Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.
  • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, dừng việc nhận khách đến lưu trú từ 0 giờ ngày 28/3/2020, riêng đối với những khách hiện đang lưu trú tịa các khách sạn và cơ sở lưu trú, giao Sở Du lịch yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
  • Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thời gian thực hiện các biện pháp này từ 0 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn dừng việc nhận khách đến lưu trú từ 0 giờ ngày 28/3.

undefined

undefined

undefined