HAGL chung tay quyên góp ủng hộ Miền Trung

Hoàng Gia
img 20201020 185257
Đội trưởng hai đội T.QN và HAGL đại diện cho toàn đội quyên góp ủng hộ cho miền Trung ruột thịt. 
img 20201020 185306
Tuấn Anh và Văn Toàn dự bị, đội phó Memovic đã nắm băng thủ quân của HAGL và gửi tiền ủng hộ miền Trung
img 20201020 185330
Các cầu thủ HAGL lần lượt gửi tiền vào thùng quyên góp
img 20201020 185410
GĐĐH kiêm trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh gửi tiền vào thùng ủng hộ.
img 20201020 185433
Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh cũng tiến đến thùng quyên góp để gửi tiền ủng hộ đồng bào miền Trung

img 20201020 185436

img 20201020 185442

img 20201020 185447