Đoàn Văn Hậu băng bó chân, đi lại tập tễnh trước ngày cưới