Trận Việt Nam vs Philippines nguy cơ không được phát trên truyền hình