Tối nay 2/9, Nghệ An có 24 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca cộng đồng

Hồ Hải Hoàng đăng lúc Thứ năm - 02/09/2021 19:07
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 02/9), Nghệ An ghi nhận 24 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 01 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 và 23 ca là F1 đã được cách ly trước đó.
Tối nay 2/9, Nghệ An có 24 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca cộng đồng

Thông tin cụ thể các bệnh nhân Dương tính mới như sau:


  1. BN N.T.K.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Yên Bình, Hưng Đông, TP Vinh. Ngày 01/9 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng làm test nhanh lần 2 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được được lấy mẫu XN gửi BV Quân Y 4. Ngày 2/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


  2. BN N.N.T, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   3. BN N.Q.V, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


    4. BN N.P.H, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 và là chồng của BN N.TT đã được công bố trước đó. Bn được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   5. BN N.H.A.T, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 và là con của BN N.TT đã được công bố trước đó. Bn được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


    6. BN TT.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 7, Hưng Chính, TP Vinh. BN là F1 của BN B.T.C.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   7. BN B.T.K.L, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 7, Hưng Chính, TP Vinh. BN là F1 của BN B.T.C.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   8. BN N.Đ.Q, nam, sinh 1917. Địa chỉ: Khố 9, Đội Cung, TP Vinh. BN là F1 và là con của BN N.TT.T đã được công bố trước đó. Ngày 31/8 BN hết thời gian cách ly tập trung và được về cách ly tại nhà. Ngày 01/9 BN xuất hiện sốt, được lấy mẫu XN. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


    9. BN T.M.R, nam, sinh 1931. Địa chỉ: Khối 2,  Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   10. BN P.TT.A, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Khối 15, Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của BN N.Đ.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


    11. BN N.M.S.T, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Khối 15, Quang trung, TP Vinh. BN là F1 của BN N.Đ.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   12. BN N.T.K.N, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   13. BN N.T.M.H, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 29/8 BN hết thời gian cách ly tập trung, được về cách ly tại nhà.  Sáng ngày 02/9 BN được lấy mẫu làm XN cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   14. BN N.X.H, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 và là con của BN N.N.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   15. BN N.M.Đ, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 và là con của BN N.N.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   16. BN N.Đ.K, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 và là cháu của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   17. BN N.T.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 và là cháu của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   18. BN L.Đ.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Nghi Liên, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.M đã được công bố trước đó. BN hiện đang chăn con tại BVDC số 4. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


   19. BN N.H.K, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. BN là F1 và là con của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


   20. BN N.H.P, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. BN là F1 và là con của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


    21. BN P.V.H, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. BN từ tỉnh Bình Dương về đến Đô Lương, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


  22. BN T.H.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN T.V.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


   23. BN N.N.P.A, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Diễn Kim, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.N.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 5 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.


  24. BN P.T.N, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Văn Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN TT.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 02/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (05 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 18, Đô Lương: 03, Yên Thành: 01, Diễn Châu: 01, Cửa Lò : 01.

Riêng 18 ca TP Vinh tại 09 phường, xã: Vinh Tân: 04, Quang Trung: 03, Lê Mao: 02, Nghi Phú: 02, Hưng Chính: 02, Đội Cung: 01, Cửa Nam: 01, Hưng Bình: 01, Hưng Đông: 01, Nghi Liên: 01.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.594 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 558, Yên Thành: 189, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 133, Nam Đàn: 71, Kỳ Sơn: 62, Cửa Lò: 71, Nghi Lộc: 63, Hưng Nguyên: 56, Quế Phong: 40, Đô Lương: 40, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Nghĩa Đàn: 23, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.

Trong ngày, 02 BN nặng đã tử vong tại TT Bệnh nhiệt đới, BV HNĐK tỉnh. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 500 BN. Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 1.089 BN.

S.N

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây