Thêm 5 người liên quan bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận mắc Covid-19

Hoàng Gia

Ngày 12/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu tập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần vói các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 tạị tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020. Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

BN40: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34

BN41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34

BN42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN34

BN43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34)

BN44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37 (nhân viên của BN34)

Theo Bộ Y tế, 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 40, 41, 42, 43 và 44 - đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 tại Bình Thuận, là thành viên đoàn doanh nhân nữ của VCCI.

Như vậy, cho đến nay, Bình Thuận đã có 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc Covid-19, sau Vĩnh Phúc. Tất cả các ca bệnh đều liên quan đến bệnh nhân số 34.