Tối nay 3/9, Nghệ An có 24 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Hồ Hải Hoàng đăng lúc Thứ sáu - 03/09/2021 18:51
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 03/9), Nghệ An ghi nhận 24 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 02 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 22 ca đã được cách ly trước đó.
Tối nay 3/9, Nghệ An có 24 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

1. BN N.V.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9 BN đưa bố là BN N.V.H đến BVĐK TP Vinh khám và được làm test nhanh cho kết quả Dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


2. BN N.V.H, nam, sinh 1954. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9 BN có triệu chứng ho, mệt mỏi đến BVĐK TP Vinh khám và được làm test nhanh cho kết quả Dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


3. BN P.N.H, nam, sinh 2014. Địa chỉ: khối 10, Hồng Sơn, TP Vinh.BN là F1 của BN P.N.T đã được công bố trước đó. Ngày 30/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN N.T.L, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: khối 10, Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN P.N.T, BN N.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 30/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


5. BN T.V.H, nam, sinh 1947. Địa chỉ: khối 12, Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của BN TT.B đã được công bố trước đó. Ngày 27/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


6. BN H.T.D.S, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN H.V.L đã được công bố trước đó. Ngày 27/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


7. BN H.V.L, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN H.V.L đã được công bố trước đó. Ngày 27/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

8. BN M.T.H, nữ, sinh 1946. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN H.T.L.H đã được công bố trước đó. Ngày 28/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


9. BN L.A.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Kim Chi, Nghi Liên, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


10. BN L.V.T, nam, sinh 1952. Địa chỉ: Kim Chi, Nghi Liên, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 23/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


11. BN H.B.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: khối 11, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của BN H.M.Q đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 4 lần cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 5 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


12. BN T.Đ.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 của BN P.H.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


13. BN L.T.K, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 của BN P.B.H đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 4 lần cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 5 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


14. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: khối 10, Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 BN TT.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

15. BN N.TT, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: khối 10, Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 BN TT.S đã được công bố trước đó. Ngày 21/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


16. BN N.Đ.P, nam, sinh 1978. Địa chỉ: khối 9, Đội Cung, TP Vinh. BN là F1 BN N.TT . T, BN N.Đ.Q đã được công bố trước đó. Ngày 31/8 BN hoàn thành cách ly và tiếp tục về cách ly tại nhà. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


17. BN T.Đ.K, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.S.H, BN T.B.T đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 1/9 BN được cách ly tập trung. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


18. BN T.Q.V, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.S.H, BN T.B.T đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 1/9 BN được cách ly tập trung. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


19. BN P.T.Đ, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.S.H, BN T.B.T đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 1/9 BN được cách ly tập trung. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


20. BN N.T.P.L, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phú, TP Vinh. 14 ngày trở lại đây BN tự cách ly tại nhà. BN được test nhanh cộng đồng vào các ngày 24/8 , 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu test nhanh lần 3 cho kết quả Dương tính, sau đó BN được lấy mẫu PCR gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

21. BN Đ.T.L, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phú, TP Vinh. 14 ngày trở lại đây BN tự cách ly tại nhà. BN được test nhanh cộng đồng vào các ngày 24/8 , 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu test nhanh lần 3 cho kết quả Dương tính, sau đó BN được lấy mẫu PCR gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


22. BN TT.K.N, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà ngày 31/8. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23. BN N.T.B, nữ, sinh 1972. Nghề nghiệp: Buôn Bán. Địa chỉ: Hồng Sơn, Xuân Hòa, Nam Đàn. BN là F1 của BN L.V.Q đã được công bố trước đó. Ngày 15/7 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 7 lần âm tính. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu lần 8 gửi CDC, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


24. BN TT.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Nghĩa Đàn. BN được XN định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8, 30/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8 BN được cách ly tập trung. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (04 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 20, Hưng Nguyên: 02, Nam Đàn: 01, Nghĩa Đàn:01.
Trong 24h qua phát hiện 31 ca dương tính ở 6 địa phương: TP Vinh: 22, Diễn Châu: 03, Hưng Nguyên: 02, Nam Đàn: 01, Nghĩa Đàn:01, Yên Thành: 02.
Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.625 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 580, Yên Thành: 191, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 136, Nam Đàn: 72, Cửa Lò: 71, Nghi Lộc: 63, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 58, Quế Phong: 40, Đô Lương: 40, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.
Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 537 BN. Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 1.083 BN.

S.N

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây