Tối nay 1/9, Nghệ An có 46 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng

KID1412 đăng lúc Thứ tư - 01/09/2021 19:31
Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h00 ngày 1/9), Nghệ An ghi nhận 46 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 03 ca cộng đồng (TP Vinh: 02, Nam Đàn:01), 43 ca đã được cách ly trước đó.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân dương tính mới: 

1. BN N.V.C, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Xuân Hòa, Nam Đàn. Ngày 1/9, BN đi khám TTYT Nam Đàn và được test nhanh dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, tối 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN P.T.H, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Trung Mỹ, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN V.T.T, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Trung Mỹ, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN L.X.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ thường trú: Xóm Men, Xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn. BN là F1 BN V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN N.T.S.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 15, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN L.H.K đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN hết cách ly tập trung và về nhà. Ngày 28/8, BN lấy mẫu xét nghiệm (XN) lại cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN tiếp tục lấy mẫu XN. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN T.B.T, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm 15, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN L.H.K đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN hết cách ly tập trung và về nhà. Ngày 28/8, BN lấy mẫu XN lại cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN tiếp tục lấy mẫu XN. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN L.V.C, sinh 1975. Địa chỉ: Phúc Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN L.V.D đã được cách ly trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 01/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN Đ.X.N, nam, sinh 1950. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN P.T.H.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN N.T.K.D, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN cùng con là BN N.H.N.M đã được công bố trước đó đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 4. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN N.B.N, nam, sinh 1944. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. BN được lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 17/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 1/9, BN xuất hiện ho, đến khám tại Bệnh viện ĐK TP Vinh. Tại đây BN được test nhanh 2 lần dương tính. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN N.T.A.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 và là con của BN N.T.X đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN T.T.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN H.T.T đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng vào các ngày 23/8, 29/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Ga Vinh và lấy mẫu gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

13. BN T.N.D, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Khối 2, Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Khách sạn Xanh và lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN L.T.T, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Khối Cửa Tiền, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng ngày 28/8 cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN L.T.K.C, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: khối 12, Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 BN T.T.B đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. BN được lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN T.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 BN H.N.T đã được công bố trước đó. Ngày 30/8, BN được cách ly tại KS Mường Thanh Ga Vinh. BN được lấy mẫu 2 lần sàng lọc cộng đồng vào các ngày 23/8, 29/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN L.T.M, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Khối 2, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN N.T.V, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 2, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN Đ.N.G, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN Đ.N.Q.C, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN V.T.L, nữ, sinh 1951. Địa chỉ: Khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN Đ.T.L, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN N.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2. Ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN N.T.T, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Thôn 2, Hưng Yên, Hưng Nguyên. BN từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Hưng Nguyên ngày 18/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. BN được lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN L.T..K.L , nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Khối 2, Lê Lợi, TP Vinh. BN tự cách ly tại nhà và được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 1 ngày 24/8 cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

26. BN T.X.Đ, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN T.X.T, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. BN M.V.H, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. BN P.N.L, nam, sinh 1963. Địa chỉ: khối 2, Lê Lợi, TP Vinh. BN F1 của BN P.B.L đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN được cách ly tại Khách sạn Hữu Nghị. BN được lấy 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. BN T.M.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Cửa Tiền, Vinh Tân. BN là F1 N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, BN được cách ly tại khách sạn Lam Hồng. BN được lấy 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. BN N.L.A, nữ, sinh 1994. Địa chỉ:  Hoàng Diệu, Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 BN N.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 23/8, BN được cách ly tại Khách sạn Thượng Hải. BN được lấy 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32.  BN C.S.N.Q, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Khối Trung Thành, Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 BN C.S.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, BN được cách ly tại Khách sạn Quyết Thành và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33.  BN H.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Khối Trung Thành, Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 BN C.S.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, BN được cách ly tại khách sạn Quyết Thành và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34.  BN P.T.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Trung Thành, Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 BN C.T.D.L đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, BN được cách ly tại Khách sạn Quyết Thành và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. BN H.T.N.V, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của H.N.T đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Ga Vinh và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36.  BN T.K.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Khối 12, Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của T.T.B đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN được cách ly tại Khách sạn Lam Hồng và lấy mẫu 1 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. BN T.T.B, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: khối 12, Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của T.T.B đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, BN được cách ly tại khách sạn Lam Hồng và lấy mẫu 1 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. BN P.H.S, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 của T.V.L đã được công bố trước đó. Ngày 22/8 BN được cách ly tại nhà khách bộ đội biên phòng và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi BVĐK tỉnh, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. BN Đ.T.T.Q, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 24/8, BN được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40.  BN Đ.A.Đ, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 24/8, BN được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. BN H.D.C, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của H.N.T đã được công bố trước đó. Ngày 30/8, BN được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm và lấy mẫu 1 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. BN T.T.T.T, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của H.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 30/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường thanh Ga Vinh và lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43.  BN Đ.V.S.N, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Diễn Châu ngày 20/8. Ngay sau khi về địa phương được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. BN C.X.B, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bà Rịa Vũng Tàu về huyện Diễn Châu ngày 20/8. Ngay sau khi về địa phương được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. BN T.T.G, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về huyện Diễn Châu ngày 14/8. Ngay sau khi về địa phương được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 5 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 6 gửi Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

46. BN H.V.T, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tâp trung và lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lần 6 gửi Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (08 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 33, Diễn Châu: 04, Cửa Lò: 03, Yên Thành: 2, Nam Đàn: 01, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 01, Hưng Nguyên: 01.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.557 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 536, Yên Thành: 181, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 131, Nam Đàn: 71, Kỳ Sơn: 62, Cửa Lò: 70, Nghi Lộc: 62, Hưng Nguyên: 56, Quế Phong: 40, Đô Lương: 37, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Nghĩa Đàn: 23, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 451 BN. Lũy tích số BN tử vong: 03. Số BN hiện đang điều trị: 1.103 BN.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây