Premier League

Todd Boehly không cẩn thận sẽ bị mất ghế tại Chelsea

09:00 09/03/2024

Chế độ chuyển nhượng không hiệu quả tại Chelsea đang trở thành mối lo ngại lớn đối với chủ tịch Todd Boehly, nguy cơ mất vị thế nếu tình hình không thay đổi.